birželio 15 2023

ES intelektinės nuosavybės tarnybos patentų kompensacija

Intelektinė nuosavybė yra vienas pagrindinių ekonomikos augimo variklių, nes intelektinės nuosavybės pagrindu įmonių nematerialusis turtas įgyja vertę. Vadovaujantis Europos Komisijos duomenimis, verslai, kurie intensyviai naudojasi intelektine nuosavybe, jų pramonės sektoriai sudaro beveik pusę viso BVP ir daugiau kaip 90 proc. viso ES eksporto. 2017–2019 m. beveik 76 proc. ES vidaus prekybos sudarė intensyviai patentais besinaudojančios pramonės šakos.

Nors pastaruoju metu vienas dažniausiai aptariamų intelektinės nuosavybės objektų yra prekių ženklai, tačiau tarp daugybės intelektinės nuosavybės objektų yra ir patentai, kurie yra laikomi viena svarbiausių priemonių suteikiančių jo savininkui išimtinę teisę į išradimą (naują įrenginį, produktą ar procesą). Tik patento savininkas turi teisę gaminti, parduoti ar kitaip naudoti savo išradimą, o tai yra itin svarbi apsaugos priemonė verslui ir inovacijoms.

Verta paminėti, jog siekiant apsaugos Europos Sąjungoje, teritoriniu lygmeniu veikia Europos patentų konvencija, kurios pagrindu patentas, kuris yra suteiktas vienoje ES valstybėje narėje yra pripažįstamas ir kitose ES valstybėse. Europos patentų sistema leidžia savininkams įgyti patentą ir apsaugoti savo išradimą visoje Europos Sąjungoje. Taip pat patentai gali sumažinti investicijų riziką, veikti kaip tvirtas finansavimo užstatas, sukurti platformą tolesniems novatoriams. Taip sustiprinamas ES gebėjimas pritraukti ir išlaikyti inovacijas ir investicijas.

Balandžio mėnesį Europos Komisija pasiūlė naujas ES patentų taisykles, kuriomis siekiama mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau padėti pasinaudoti savo išradimais, kuriais siekiama įdarbinti naujas technologijas taip padidinant konkurencingumą ES. Reglamentų pagrindu siekiama papildomos apsaugos ir sukurti skaidresnę, veiksmingesnę ir labiau į ateitį orientuotą intelektinės nuosavybės teisių sistemą.

Europos Komisijos pasiūlymais bus papildyta bendra patentų sistema, pradėsianti veikti nuo birželio 1 d. galiojančių tarptautinių ir ES intelektinės nuosavybės teisės nuostatų ir principų pagrindu, siekiama veiksmingesnės patentų sistemos, toliau naikinant bendrosios rinkos susiskaidymą, mažinant biurokratizmą ir didinant veiksmingumą. Ši sistema suteiks galimybę geriau apsaugoti inovacijas ir kartu užtikrinti sąžiningą verslo aplinką.

Galimybė gauti patento registracijos kompensaciją 

Primename, kad 2023 m. MVĮ fondas, kuris teikia dotacijas prekių ženklams, taip pat suteikia ir galimybę sutaupyti iki 1 500 EUR patentų registravimo išlaidų. Esant poreikiui gauti ES teikiamą paramą ir/ar užregistruoti patentą tiek Lietuvos, Europos Sąjungos ar tarptautiniu lygmeniu, mūsų komanda yra pasirengusi padėti priimti palankiausius intelektinės nuosavybės apsaugos teisinius sprendimus.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti