vasario 11 2023

Naujasis galutinių naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

? Vadovaujantis LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, nuo 2022 m. sausio mėn. visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo saugoti informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Registrų centrui, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS).  

? JADIS sistemoje yra naujai sukurtas posistemis – JANGIS, kuriame bus kaupiami duomenys apie juridinių asmenų naudos gavėjus, tačiau kas yra laikoma naudos gavėju apie kurį privaloma pateikti sąrašą JANGIS posistemyje? 

? Naudos gavėju laikomas: 

? tiesioginis savininkas (fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį); 

? juridinį asmenį kitais būdais kontroliuojantis fizinis asmuo, kai šis asmuo nėra juridinio asmens tiesioginis savininkas.  

Tais atvejais, kai nėra galimybės nustatyti tiesioginio savininko ar fizinio asmens kitais būdais kontroliuojančio įmonę, naudos gavėjais nurodomi visi fiziniai asmenys, kurie kontroliuoja juridinį asmenį kitomis teisėmis, t. y. – juridinio asmens vadovas, valdybos ar kito kolegialaus valdymo organo narys ar pirmininkas bei kiti asmenys, turintys pakankamai žinių apie įmonei kylančią pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą. 

? Svarbu atkreipti dėmesį, kad tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t. y. tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas tik kaip savininkas arba kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantis naudos gavėjas. 

? Šiuo metu Registrų centras kviečia visų teisinių formų juridinius asmenis, išskyrus investicinius fondus ir investicines bendroves, pateikti duomenis apie naudos gavėjus, kurių visi naudos gavėjai yra tiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys. Antroje metų pusėje, bus kviečiami kiti visų formų juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjai yra tiesiogiai ar netiesiogiai juos kontroliuojantys fiziniai asmenys. 

? Duomenis JANGIS posistemyje gali pateikti įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo elektroniniu būdu. 

❗️Svarbu atkreipti dėmesį, kad už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė (LR ANK 198 str.), t. y. bauda asmenims nuo 500 EUR iki 2400 EUR, juridinių asmenų vadovams nuo 2100 EUR iki 6000 EUR, už pakartotinius pažeidimus taip pat yra nustatytos baudos. 

Projekto komanda
Gintarė Daukšė
Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti