birželio 05 2024

Rangos sutartyje įtvirtintos fiksuotos kainos pakeitimas dėl pasikeitusių medžiagų kiekių

💼 Tarp užsakovo ir rangovo gana dažnai kyla ginčai, kai rangovas darbų atlikimo metu informuoja Užsakovą (arba dar dažniau – atsiunčia jam priėmimo perdavimo aktą ar sąskaitą), kad buvo sunaudoti didesni medžiagų kiekiai nei buvo numatyta pradinėje sąmatoje? Taigi, kas nutiko mūsų klientui ir kokia teismų išvada?

Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, klausimai dėl kainų pakeitimo statybos rangos sutartyse dėl pasikeitusių kiekių, kai sudaroma apytikrė sąmata, paprastai reguliuojami sutarties sąlygomis. Tačiau civiliniame kodekse numatyta, kad jeigu sutartyje nurodyta konkreti darbų kaina, rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o užsakovas – sumažinti. Ši taisyklė taip pat taikoma ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų.

👉 Neseniai teismas išnagrinėjo mūsų kliento bylą, kurioje rangovas, remdamasis atliktų darbų priėmimo perdavimo akte nurodytais medžiagų kiekiais, siekė prisiteisti iš mūsų kliento papildomas nesuderintas sumas. Atliktų darbų akte, palyginus jį su sutarties sudarymo metu sudaryta sąmata, kuri buvo itin tiksli, medžiagų kiekiai buvo vietomis nurodomi ženkliai didesni, nors sutarties kaina buvo fiksuota.

Teismas išaiškino, kad rangovas prieš sudarant rangos sutartį gavo visus dokumentus, kurių pats prašė, reikalingus statybos darbams atlikti reikalingų medžiagų kiekių įsivertinimui, todėl nustatė, kad rangovas sąmatoje medžiagų kiekius įvertino neteisingai ir tai yra rangovo rizika. Teismas sprendė, jog pagrindo pripažinti, kad sutarties vykdymas, padidėjus medžiagų kiekiui, pabrango pagrįstai, nėra galimybės.

Taigi, galima padaryti keletą svarbių išvadų:

🔹 Svarbu išnagrinėti ir aiškiai apibrėžti sutarties sąlygas: rangovo ir užsakovo santykiai yra grįsti sutartimi, todėl svarbu, kad sutartis (ypač sąlygos dėl kainos ir jos keitimo galimybių) būtų aiški, o jos sąlygos būtų gerai apibrėžtos.

🔹 Rangovas turi prisiimti atsakomybę dėl teisingo įvertinimo: Teismas, analizuodamas šį atvejį, nurodė, kad rangovas turi atsakomybę teisingai įvertinti medžiagų kiekius ir tinkamai parengti sąmatą. Tai reiškia, kad net jei medžiagų kiekis vėliau pasirodo didesnis (išskyrus tam tikras išimtis, pvz.: jei keitėsi kiekiai dėl papildomų darbų ir kt.), tai yra rangovo atsakomybė.

Šis atvejis primena, kad svarbu kruopščiai įvertinti sutarties sąlygas, bendrai suprasti įsipareigojimus, išmanyti teisės aktus ir užtikrinti, kad sutartis būtų vykdoma laikantis jos nuostatų. Tai padės išvengti nesusipratimų ir ginčų tarp šalių ateityje.

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti