kovo 16 2023

Sutarčių nutraukimas su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos kapitalo bendrovėmis

Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje Vakarų pasaulis imasi griežtų ekonominių sankcijų prieš agresorę. Mūsų ekspertai vis dažniau sulaukia verslo klientų užklausų dėl sudarytų sutarčių su Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos kapitalo bendrovėmis nutraukimo. Tad siekdami atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus dalinamės svarbiausiais aspektais, kuriuos reikėtų įvertinti inicijuojant sutarčių nutraukimą. 

Egzistuojančių sutartinių santykių nutraukimas su Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos kapitalo įmonėmis.  

1. Sutarčių nutraukimas su įmonėmis ar asmenimis, kuriems ES mastu yra taikomos sankcijos.

Nagrinėjant atvejį, kuomet siekiama nutraukti sudarytas sutartis su nurodytose valstybėse įsteigtomis bendrovėmis, būtina iš anksto patikrinti, ar sutarties nutraukimo kontekste, t. y. tam tikroje ekonomikos srityje, yra taikomos sankcijos, o jei taikomos – su teisės ekspertų pagalba įsivertinti kokie veiksmai draudžiami. 

Sankcijų sąrašą galite rasti čia -https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/ , o nuolat atnaujinamą informaciją apie taikomas sankcijas taip pat galima rasti ir URM puslapyje. 

Verta įsivertinti ir patikrinti verslo partnerius, su kuriais yra sudarytos sutartys ir kurie susiję su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusijos Respublika – ar jie nėra įtraukti į asmenų, kuriems taikomos ES ar kitos sankcijos sąrašą bei ar jiems nėra taikomi veiklos ribojimai. Kai taikomos sankcijos fiziniams asmenims, reikėtų vertinti sutarčių kontrahentus, t. y. net ir tuo atveju, jei sutartis sudaroma ne tiesiogiai su sankcionuotais asmenimis, reikia vertinti ar kontrahento akcininkas, vadovas, galutinis naudos gavėjas nėra sankcionuotas asmuo. Asmenų sąrašas pateiktas Reglamento (ES) Nr. 269/2014 I priede bei vėlesniuose šį Reglamentą keičiančiuose ES teisės aktuose (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0269). 

Jei subjektas nesvarbu ar fizinis, ar juridinis asmuo įrašytas į aukščiau minėtų sankcijų sąrašus, tikėtina, neturės galimybės tinkamai atsiskaityti pagal sudarytas sutartis. Tas pats gali nutikti ir kai asmuo neįtrauktas į sankcijų sąrašus, tačiau turi sąskaitą sankcionuotame banke. Dėl taikomų apribojimų banke jie gali neturėti jokių galimybių prieiti prie piniginių lėšų ar jomis disponuoti. Be to, sankcijų sąrašas nuolatos pildomas, taikomos sankcijos plečiasi, jos gali peraugti ir į tokį lygį, kuomet nei su vienu Rusijos Federacijoje ir (ar) Baltarusijos Respublikoje esančiu fiziniu ar juridiniu asmeniu nebus galimybės tinkamai vykdyti sudarytų sutarčių – tarkim jei būtų pritaikytos finansinių įstaigų sankcijos visai valstybei. Todėl sankcijų sąrašą verta nuolatos stebėti, į jį reaguoti ir laiku užkirsti kelią galimiems kilti nuostoliams. 

Šiai dienai taip pat yra nustatytų ir sankcijų, susijusių su eksportu į Rusijos Federaciją ar Baltarusijos Respubliką: draudimas eksportuoti lėktuvus, jų dalis, įrangą, technologijas ar susijusias paslaugas, taip pat specialias technologijas, reikalingas naftos perdirbimo gamykloms atitikti EURO-6 standartą ir dvejopo naudojimo prekes ir technologijas į Rusijos Federaciją. Tačiau nurodytos eksporto sritys apima nedidelę ir labai specifinę verslo dalį. Ateityje eksporto draudimų sąrašas gali būti plečiamas. 

Sankcijų taikymas sutarčių nutraukimo atveju galėtų būti pripažįstamas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe tiek santykiuose su sankcionuotomis valstybėmis, tiek ir santykiuose su Ukraina. O tai taptų pagrindu nutraukti bet kokius sutartinius santykius. Lietuvos Respublikoje pažymas apie tai, kad sutarties vykdymas negalimas dėl force majeure aplinkybių išduoda regioniniai Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

Už tarptautinių sankcijų reikalavimų pažeidimą Lietuvos Respublikoje, fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti taikoma administracinė (ANK 515 str.) ir baudžiamoji (BK 1231) atsakomybė. Todėl rekomenduojame nuolat ir aktyviai sekti informaciją dėl naujų sankcijų valstybėms ir atskiriems asmenims įvedimo bei jų kontekste vertinti vykdomas sutartis ir jų nutraukimą. 

2. Sutarčių nutraukimas su Rusijos Federacijos (ar Baltarusijos Respublikos) kapitalo įmonėmis sutartyje nustatyta tvarka.

Jeigu taikomos sankcijos nebūtų pagrindas nutraukti sutartį, tokiu atveju reikėtų vadovautis sutartimi ir nutraukti ją sutartyje nustatyta nutraukimo tvarka bei vertinti, ar dėl to gali atsirasti nuostolių nutraukiančiajai šaliai. 

Vis dėlto reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į sutarčiai taikytiną teisę (Lietuvos ar kitos valstybės), kadangi tai lemia teisinę bazę, kuria turėtų būti remiamasi nutraukiant sutartį. 

Jei taikoma Lietuvos Respublikos teisė, siekiant nutraukti sutartį tam tikrais atvejais galima remtis Civilinio kodekso 6.204 str., kuris reglamentuoja atvejus, kai įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai. Tokie atvejai galėtų būti, jei iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas. Taip pat galima vadovautis Civilinio kodekso 6.219 str. reglamentuojamu atveju, kai šalis gali nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių ji gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės. Pavyzdžiui, jau dabar taikomos sankcijos sukelia dideles finansines problemas bendrovėms, o tai gali tiesiogiai lemti, kad su ES ar kitoje valstybėje esančia bendrove taip ir nebus atsiskaityta ir sutartis nebus tinkamai įvykdyta (dėl egzistuojančių sankcijų nėra galimybės vykdyti tarptautinių pavedimų arba patiriami dideli valiutos svyravimai), dėl ko yra galimybė nutraukti sutartį. 

Sutarčiai taikytina teisė ir joje nustatyta ginčų jurisdikcija svarbi ir galimo kilti ginčo dėl sutarties nutraukimo atveju. Reikėtų įvertinti, kad jeigu sutartyje nustatyta, pvz. Rusijos Federacijos taikytina teisė ir ginčų sprendimas šioje valstybėje, Rusijos Federacijos teismai gali neobjektyviai nagrinėti ginčus ir, tikėtina, gali būti priimtas neigiamas sprendimas nutraukiančiajai šaliai. Kita vertus, net ir priėmus neigiamą sprendimą, jį įvykdyti Lietuvos Respublikoje bus sudėtingiau, todėl sprendimo, priimto valstybėje – agresorėje, savaime nereikėtų bijoti. 

Kiekvienu atveju prieš inicijuojant sutarties nutraukimą būtina įvertinti sutarties nutraukimo galimybes ir galimas rizikas, galimą nuostolių dydį, ginčo tarp šalių jurisdikciją ir kitus faktorius. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti