rugsėjo 23 2022

Sutartinių sąlygų rengimo prevencinės rekomendacijos

Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių ikisutartines derybas, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties sąlygų tarpusavio esmę ir kitas reikšmingas aplinkybes. 

Nepaisant to, sutarties šalių subjektyviais ketinimais nustatant sutarties turinį galima vadovautis tik jeigu abi šalys sutaria dėl sutarties teksto prasmės. Šalių tikrųjų ketinimų nustatymas sunkiai įmanomas, kai tarp šalių yra ginčas dėl tikrosios sutarties teksto prasmės ir kai šalys skirtingai interpretuoja sutarties tekstą. Pagal Kasacinio teismo praktiką, tokiais atvejais taikytinas objektyvusis sutarties aiškinimo metodas – jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys, t. y. taikoma sisteminė-lingvistinė sutarties teksto analizė. 

Rengiant sutarčių sąlygas rekomenduojame vengti bet kokių dviprasmybių, nekonkretumų, sąlyga turi būti aprašoma kaip įmanoma tiksliau, naudojamos sąvokos turi kuo labiau atitikti atitinkamoje industrijoje bei įstatymuose naudojamas sąvokas, išsireiškimus ir t.t. 

Didelį dėmesį reikia atkreipti ne tik į teisinių, bet ir į komercinių sutartinių sąlygų tikslų išdėstymą. Visada rekomenduojame kuo išsamiau ir detalizuojant kiekvieną konkretų veiksmą, sutartyse nurodyti taikomą kainodarą. 

Esant sudėtingesniems sutarties kainos apskaičiavimams, kai taikomas ne fiksuotas mokestis, bet mokestis apskaičiuojamas remiantis keliais kintamaisiais (pvz. programinės įrangos licencinėse sutartyse įprastai taikoma kainodara priklausanti nuo naudotojų skaičiaus, užklausų kiekio ir pan.), tam pasiekti dažnai tikslinga nurodyti net ir kainos apskaičiavimo formules, pavyzdžius. 

Pabrėžiame, kad tokie ne itin sudėtingi papildomi sutarties rengimo darbai gali užkirsti kelią brangiems ir nemaloniems teisminiams procesams ateityje. 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti