rugsėjo 23 2022

Vartotojų teisių direktyvos nuostatų aiškinimas ir taikymas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas („ESTT“) priėmė sprendimą UAB „Tiketa“ byloje, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas („LAT“) kreipėsi į ESTT su prašymu priimti išaiškinimą dėl vartotojų teisių Direktyvos nuostatų aiškinimo ir taikymo. 

LAT nagrinėjamoje pagrindinėje byloje sprendžiamas ginčas tarp vartotojo ir bilietų į renginį platintojo, dėl vartotojo sumokėtų lėšų ir patirtų išlaidų grąžinimo už bilietus į renginį, kuris vėliau buvo atšauktas. Taip pat dėl patirtos neturtinės žalos atlyginimo. 

Vartotojui įsigytame biliete buvo perkelta tik dalis paslaugų teikimo taisyklių. Biliete buvo nurodyta, jog bilietas yra nekeičiamas ir negrąžinamas. Taip pat biliete įtraukta sąlyga nurodanti, kad jeigu renginys atšaukiamas ar nukeliamas, už bilietų kainos grąžinimą visiškai atsako renginio organizatorius. Be to, biliete buvo įvardytas renginio organizatorius, jo adresas, telefono numeris. Biliete taip pat buvo pabrėžta, kad renginio organizatorius prisiima visišką atsakomybę dėl renginio kokybės, turinio ir pateikiamos informacijos apie renginį, o UAB „Tiketa“ veikia tik kaip bilietų platintojas ir atsiskleidęs tarpininkas. 

Kreipimusi į ESTT, bet kitų klausimų, siekta išsiaiškinti „tarpininko“ sąvoką, t. y. ar bilietų platinimo tarpininkas, gali būti laikomas prekiautoju ir sutarties šalimi. 

ESTT pasisakė, kad tarpininkas gali būti laikomas prekiautoju ir atitinkamai paslaugų sutarties šalimi. Dėl prekiautojams nustatytų pareigų prieš vartotojus, prekiautojui prilyginamas tarpininkas gali būti atsakingas vartotojui už žalą dėl neįvykusio renginio, jei teikdamas bilietų platinimo paslaugą platintojas tinkamai neinformavo vartotojo apie pagrindinį prekiautoją, tinkamai neatskleidė tarpininkavimo fakto, nepateikė kitos vartotojui svarbios informacijos. 

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą, tiek paslaugų teikėjai/prekybininkai tiek tarpininkai (pvz. įvairios platformos (angl. marketplace)), turėtų pasirūpinti tinkamu bei aiškiu visos aktualios informacijos vartotojams atskleidimu, kadangi tai gali lemti civilinės atsakomybės kilimą bei paskirstymą. 

Prevence ekspertai padeda užtikrinti tinkamų prekybos taisyklių, sutarčių bei kitų reikalingų dokumentų ir tvarkų parengimą, siekiant užkirsti kelią vartojimo ginčų kilimo tikimybei. 

 

Su sprendimu plačiau susipažinti galima čia:  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254594&pageIndex=0&doclang=LT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=837821 

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį!

Verslo tendencijos ir teisinės naujienos: viskas vienoje vietoje.

Palaukite...

Dėkojame! Sekmingai prisiregistravote

Susisiekti